لیست موسسات اعزام دانشجو مورد تایید وزارت علوم

           تاریخ بروز رسانی خرداد ۹۶

ردیف

نام موسسه

حوزه فعالیت

شماره تماس

۱

آبتین سفیران پارس

آمریکا – هلند

۰۲۱ ۲۲۷۷۹۰۲۵

۲

آتیه آفرینان دانشیار

قبرس شمالی – اسلواکی

۰۲۱ ۲۲۲۲۶۷۷۷

۳

پیشگام آتی نگر کارون

انگلستان – چین -ایتالیا

۰۶۱ ۳۲۲۱۴۱۰۴

۴

آتیه داران علم و فرهنگ

ترکیه – جمهوری آذربایجان

۰۲۱ ۶۶۴۲۸۱۱۳

۵

آرتا دانش بین المللی

فرانسه – بلژیک

۰۲۱ ۸۸۳۱۵۳۰۳

۶

آرتا علم سهند

انگلستان- ترکیه -قبرس

۰۳۱ ۳۶۶۲۷۶۸۵

۷

آرتا علم چیستا

اسکاتلند-اسلونی

۰۲۱ ۲۲۶۷۹۷۹۳

۸

آرکا دانش پارسیان

اسپانیا

۰۲۱ ۲۶۷۶۱۳۳۹

۹

آرمان بارز ساعی

اسکاتلند و کانادا

۰۲۱ ۸۸۳۱۶۲۴۴

۱۰

آرمان پارسیان زمرد

سوئیس -آلمان

۰۲۱ ۲۲۸۹۲۰۹۷

۱۱

آرمان پرشین خاورمیانه

مالزی-انگلستان

۰۲۱ ۸۳۸۷۰

۱۲

آرمان معمار پایتخت

قبرس شمالی –کانادا

۰۲۱ ۲۶۴۲۰۷۶۰

۱۳

آرین سیستم مانا

ولز – روسیه

۰۲۱ ۸۸۷۲۷۹۳۶

۱۴

آزما ارتباط قرن

روسیه – بلاروس

۰۲۱ ۸۸۷۴۳۴۷۹

۱۵

آموزشی دکتر هنری

استرالیا– کویت -امارات

۰۲۱ ۲۲۴۰۰۱۱۳

۱۶

آموزشی سفیر اندیشه

کانادا- اسکاتلند

۰۲۱ ۲۲۳۷۴۴۱۲

۱۷

آموزشی کاوشگران علم

کانادا – استرالیا

۰۲۱ ۲۲۵۰۰۳۰۹

۱۸

آمایش دانش پارس

کانادا – استرالیا

۰۲۱ ۲۲۲۷۰۷۲۶

۱۹

آوا مهد تدبیر

ترکیه و قبرس

۰۲۱ ۶۶۵۷۳۹۵۹

۲۰

آئین گستران سبز

نیوزیلند – ژاپن- استرالیا

۰۵۱۳۸۴۰۲۴۰۵

۲۱

ارغوان گستر پژوهشگران دانش آسیا

ترکیه – قبرس

۰۴۱۳۳۳۷۹۸۵۶

۲۲

اریکه دانش پژوهان

آلمان- ترکیه- قبرس

۰۴۱۳۳۷۲۰۷۳

۲۳

اطلاع

اتریش -آلمان

۰۲۱ ۸۸۴۲۸۵۷۷

۲۴

اعزام دانشجو مدت

استرالیا

۰۲۱ ۴۲۹۲۰

۲۵

فرزانگان خوارزمی

ایتالیا-مالزی

۰۲۱ ۶۶۵۹۷۰۷۱

۲۶

افق علم خاورمیانه

انگلستان -کانادا

۰۲۱ ۸۸۱۹۶۲۴۰

۲۷

امید اعزام

نروژ – استرالیا

۰۲۱ ۲۲۲۲۶۷۷۷

۲۸

امید راه آینده

آمریکا- کانادا

۰۲۱ ۸۸۶۴۱۵۲۸

۲۹

امین پرداز پارس

آمریکا – کانادا

۰۲۱ ۸۸۶۲۱۹۳۳

۳۰

امین دانشجو پاسارگاد

اتریش – رومانی

۰۲۱ ۲۲۱۴۰۹۳۵

۳۱

اندیشه افرینان بامدادخرد

قبرس – هلند

۰۲۱ ۸۸۹۷۷۴۵۱

۳۲

اندیشه یاران جوان

روسیه – بلاروس

۰۲۱ ۲۲۲۵۲۵۵۴

۳۳

ایده پردازان فکر و اندیشه (آفا)

فرانسه – کانادا

۰۲۱ ۲۶۷۰۵۳۵۶

۳۴

ایلیاد بین الملل مشاور

استرالیا– نیوزیلند- برزیل

۰۲۱ ۸۳۸۷۰

۳۵

باران اندیشه ساعی

آلمان- کانادا

۰۲۱ ۲۲۲۲۶۷۷۷

۳۶

بنیاد بین المللی مطالعات چین

چین

۰۲۱ ۸۸۰۶۰۶۰۱

۳۷

بنیاد جهانی پژوها

روسیه – چین

۰۲۱ ۸۸۸۴۵۰۵۷

۳۸

بنیاد گسترش دانشپذیر

آلمان- اتریش

۰۲۱ ۸۸۲۸۸۲۰۰

۳۹

بین المللی رهنمود علم

ایرلند -انگلستان

۰۲۱ ۸۸۰۶۳۴۲۳

۴۰

بین المللی طبا علم

جمهوری آذربایجان- ترکیه

۰۴۱۳۳۳۳۶۰۰۸

۴۱

پارس افشین

لهستان- سوئد

۰۲۱ ۸۸۵۷۷۶۸۶

۴۲

پارسه بین الملل آتیه ویژن

آمریکا– کانادا

۰۲۱ ۴۴۴۱۴۶۷۰

۴۳

پردیسان قطعه

ایرلند شمالی – فیلیپین

۰۲۱ ۸۸۳۲۰۲۲۲

۴۴

پرسا گستر ویستا

تایلند– اسپانیا

۰۲۱ ۸۸۶۲۱۳۶۳

۴۵

پرشین پادنا آراد

مالزی- هند

۰۲۱ ۸۸۲۸۹۸۸۵

۴۶

پژواک پیروان پور سینا

آلمان – اتریش

۰۲۱ ۲۲۶۱۴۸۵۷

۴۷

پژواک پارس ماد

مالزی – کانادا

۰۲۱ ۸۶۰۸۲۲۴۵

۴۸

پژوهشی وآموزشی خلاق خراسان

مالزی – ترکیه

۰۵۱۳۸۴۳۷۱۷۷

۴۹

پژوهندگان عصر برنا زمرد

مالزی – اتریش

۰۲۱ ۲۲۸۴۶۸۶۵

۵۰

پویندگان دانش ملل پارسه

استرالیا-اسپانیا

۰۲۱ ۸۸۳۷۹۶۴۰

۵۱

پویندگان علم صارم

انگلستان– آمریکا

۰۲۱ ۸۸۹۲۸۶۰۰

۵۲

پیام آوران علم و فرهنگ زمرد

روسیه

۰۲۱ ۸۸۴۵ ۵۱۲۰

۵۳

پیام آور علم و فکر

اتریش- مالزی

۰۲۱ ۸۸۲۰۷۹۰۱

۵۴

پیک دانش جام جم

قبرس – اتریش

۰۲۱ ۲۲۲۷۰۴۶۲

۵۵

پیام آور علم و نصیر

آلمان – انگلستان

۰۲۱ ۸۸۲۰۷۹۰۳

۵۶

پیشرو پژوهان امروز

انگلستان- هندوستان

۰۲۱ ۸۸۸۱۱۲۹۶

۵۷

تعالی اندیش راه دانش

ایرلند شمالی – فنلاند – اتریش

۰۲۱ ۸۸۶۷۹۴۸۰

۵۸

تکیه گاه دانش

ایتالیا- روسیه

۰۲۱ ۸۸۲۰۷۰۹۳

۵۹

تندیس بین الملل دانش

انگلستان –استرالیا – ایرلند

۰۲۱ ۸۸۶۵۲۰۸۰

۶۰

توسعه علمی رویای پارسیان

چین – آلمان- فرانسه

۰۵۱۳۸۴۵۹۲۷۳

۶۱

توسعه علوم دانشسار

انگلستان – ایرلند شمالی – ترکیه

۰۲۱ ۸۸۱۰۴۷۷۶

۶۲

توسعه علوم و اعزام مدبر

انگلستان –استرالیا –مالزی

۰۵۱۱ ۷۶۷۳۲۳۲

۶۳

حامیان دانشیار

آمریکا -اتریش

۰۲۱ ۸۸۳۴۹۴۵۶

۶۴

خاور میلاد

اتریش – اکراین-آلمان

۰۵۱۳۷۶۶۲۳۶۵

۶۵

خدمات اعزام دانشجو نما

روسیه – بلاروس- مجارستان

۰۲۱ ۸۸۷۳۸۹۲۴

۶۶

دانش آفرینان رستاک

ترکیه-قبرس

۰۹۱۲۵۱۶۷۱۰۹

۶۷

دانش پژوهان اورانوس

آمریکا – اتریش

۰۲۱ ۸۸۳۴۵۰۲۷

۶۸

دانش پژوهان دیلمان

فنلاند- سوئد- ترکیه

۰۱۳۱ ۳۲۴۵۴۸۵

۶۹

دانش پژوهان طاها

قبرس- فیلیپین

۰۲۱ ۴۴۸۲۵۱۹۲

۷۰

دانش پژوهان متین

مالزی

۰۲۱ ۸۸۶۷۸۵۷۳

۷۱

دانش پژوهان مهاجر ایرانشهر

نیوزیلند – کانادا

۰۲۱ ۸۸۱۰۷۲۸۰

۷۲

دانش پویان آریا

مجارستان – ایرلند شمالی

۰۲۱ ۲۶۷۰۵۷۵۹

۷۳

دانش گستر آدینه

اسپانیا- ترکیه –ایتالیا

۰۸۳۳ ۸۳۵۷۶۴۹

۷۴

دانش گستر کوه نور

اسپانیا – پرتغال

۰۲۱ ۴۴۲۷۲۴۵۰

۷۵

دانشپذیران اسپید آروین

اتریش – ایرلند

۰۲۱ ۸۸۹۰۲۴۰۵

۷۶

درس خانه استادان تبریز

ترکیه – قبرس

۰۴۱۱ ۳۳۲۳۶۲۲

۷۷

درس خانه تابناک ایرانیان

ترکیه

۰۴۴ ۳۳۴۳۱۲۱۳

۷۸

دروازه طلایی تحصیل

هند

۰۲۱ ۸۸۵۲۵۳۵۱

۷۹

دنیای دانش بهنام

روسیه –بلاروس – بلژیک

۰۲۱ ۶۶۵۷۱۰۲۵

۸۰

راه دانشجویان نوین آسیا

مجارستان – اکراین

۰۲۱ ۲۲۲۷۰۷۲۶

۸۱

راه فرزانگان وطن

قبرس- کانادا

۰۲۱ ۲۲۳۶۹۵۰۰

۸۲

راهیان آئین دانش

ترکیه و کانادا

۰۲۱ ۸۸۸۸۳۱۰۰

۸۳

راهیان بین المللی جنوب

مجارستان – هندوستان – بلاروس

۰۷۱۳۲۳۰۲۶۹۵

۸۴

راهیان دانش تدبیر

قبرس – سوئد

۰۲۱ ۸۸۳۲۰۲۲۲

۸۵

راهیان آبی دانش (راد)

استرالیا – نیوزیلند- آمریکا

۰۲۱ ۸۸۸۸۳۱۰۰

۸۶

رایزنی و سلوک آموزش نوا (روسانا)

روسیه- بلاروس

۰۲۱ ۶۶۹۰۰۶۴۱

۸۷

ره پیمایان علم و اندیشه

سوئد و آفریقای جنوبی

۰۲۱ ۸۸۶۲۶۴۵۸

۸۸

ره جویان دانش جهان

اتریش و سوئد

۰۲۱ ۲۲۲۲۶۷۷۷

۸۹

ره یاران دانش

مالزی-مجارستان

۰۲۱ ۸۸۴۵۷۵۱۷

۹۰

رهپویان اوج دانش

استرالیا – ایتالیا

۰۲۱ ۶۶۴۰۵۵۳۸

۹۱

رهپویان دانش زاگرس لرستان

سوریه  – هندوستان – تاجیکستان

۰۶۶۱۳۲۰۴۰۰۰

۹۲

رهروان سپهر دانائی

سوئیس- آمریکا

۰۲۱ ۲۶۴۰۹۷۹۲

۹۳

رهروان علم و پژوهش

بلاروس- هندوستان

۰۲۱ ۸۸۵۵۵۳۸۷

۹۴

رهسپار دهکده دانش

آلمان– سوئد

۰۲۱ ۸۸۹۰۲۴۰۵

۹۵

رهنمای آتیه مازند

قبرس– مالزی – رومانی

۰۹۱۲۶۹۹۵۰۲۰

۹۶

رویای دانش

هلند –نروژ- آفریقای جنوبی

۰۲۱ ۴۴۰۳۰۴۱۰

۹۷

ساختار پژوهش امید

آلمان- استرالیا – لبنان

۰۷۱۳۶۲۹۲۳۱۰

۹۸

سازندگان آینده دانش ایرانیان

اتریش – ایرلند

۰۲۱ ۸۸۶۲۱۳۶۳

۹۹

ساعی دانش آریا

کانادا- استرالیا – نیوزیلند

۰۲۱ ۸۸۵۵۴۵۴۲

۱۰۰

سامانه ساز نام آوران دانش

استرالیا – کره جنوبی-ترکیه

۰۳۱ ۳۶۶۱۲۴۱۰

۱۰۱

سپنتا ستاره اندیشه

اتریش – فنلاند

۰۲۱ ۲۲۶۵۴۶۵۰

۱۰۲

سپید ستاره فدک

کره جنوبی –چین

۰۲۱ ۸۸۶۲۱۳۶۳

۱۰۳

ستاره دانش ایرانیان

فرانسه – بلژیک

۰۲۱ ۸۸۳۶۱۵۱۷

۱۰۴

سروش دانش پرشین

آلمان – کانادا

۰۲۱ ۲۲۷۵۳۱۸۱

۱۰۵

سفیر صلح و فناوری

آلمان و فنلاند

۰۲۱ ۸۸۶۲۶۴۵۸

۱۰۶

سفیران آتیه نگر شمال

ترکیه- سوئد

۰۲۱ ۴۴۲۹۹۶۳۴

۱۰۷

سفیران دانش پاسارگاد

اتریش –فرانسه

۰۲۱ ۲۲۰۷۶۱۰۸

۱۰۸

موسسه اعزام دانشجو سفیر ساعی

انگلستان – چین – آفریقای جنوبی

۰۲۱ ۸۸۷۹۹۲۹۵

۱۰۹

سیر بهار دانش

هندوستان-اتریش

۰۲۱ ۸۸۷۸۶۷۵۵

۱۱۰

سیر دانش صدف (کاسپین)

اکراین – مجارستان

۰۲۱ ۸۸۷۸۱۰۶۰

۱۱۱

شبکه دانش تبریز

ترکیه – جمهوری آذربایجان –قبرس

۰۴۱۱ ۳۲۹۲۰۷۰

۱۱۲

شبکه دانش فرا اطلاع

ترکیه – پاکستان

۰۲۱ ۶۶۹۰۷۸۱۵

۱۱۳

شکوفا گر دانش عرشیا

هند و ترکیه

۰۲۱ ۸۸۸۴۵۰۶۰

۱۱۴

شمیم دانش آفرینان پارس

آلمان – هند – قبرس

۰۷۱۱ ۶۲۷۱۳۷۶

۱۱۵

رهجویان عصر دانش

هند و فرانسه

۰۲۱ ۸۸۱۹۸۰۱۴

۱۱۶

طلوع فرهیختگان ایرانیان

فرانسه – کانادا

۰۲۱ ۸۸۳۰۲۱۶۹

۱۱۷

علم آموزان آلامتو

هندوستان- استرالیا – مالزی

۰۸۴۲ ۶۲۲۲۲۴۷

۱۱۸

علم گستر کاوه

انگلستان– آلمان – قبرس

۰۲۱ ۲۶۲۰۰۷۸۳

۱۱۹

علم گستران آران

ترکیه – کانادا – ایتالیا- مالت

۰۴۴ ۳۳۴۸۳۸۱۶

۱۲۰

فراز دانش کیان

مالزی – چین

۰۷۱ ۲۳۰۲۰۳۳

۱۲۱

علم و هنر میثاق

اسلواکی – اتریش

۰۲۱ ۸۸۶۲۱۳۶۳

۱۲۲

فراز دانش پیمان

استرالیا- کانادا

۰۳۴ ۳۲۲۲۱۰۱۲

۱۲۳

فرجاد دانشجویان

مجارستان – آلمان- بلاروس

۰۲۱ ۸۸۷۵۲۵۱۷

۱۲۴

فردوسی فرا دانش

ترکیه

۰۲۴۱ ۳۳۵۴۱۳۹۶

۱۲۵

فرهنگی هنری ایرسافام

آلمان-انگلیس- کانادا

۰۲۱ ۲۲۲۴۶۷۱۰

۱۲۶

فرهنگی و هنری ایران و استرالیا

استرالیا

۰۲۱۶۶۹۰۲۵۰۰

۱۲۷

نیلوفرآبی لوتوس

ایتالیا- آلمان

۰۲۱ ۲۲۲۵۳۸۸۱

۱۲۸

فهیم پژوهش مریم

ونزوئلا– پاکستان- ترکیه

۰۲۶۳۲۲۵۴۲۲۳

۱۲۹

کاروان علم دانش

چک – اکراین

۰۲۱ ۸۸۶۰۲۸۱۴

۱۳۰

کاریار اعزام

استرالیا – نیوزیلند

۰۲۱ ۸۸۸۴۵۰۵۸

۱۳۱

کامیاران سپهر دانش

هند، مجارستان و چین

۰۷۱ ۳۶۲۸۴۷۸۷

۱۳۲

کریمان دانشگر پارسی

استرالیا – انگلستان – مالزی

۰۳۴۱ ۲۴۷۳۰۲۴

۱۳۳

کندودانش آوران سام

کانادا- استرالیا – نیوزلند

۰۱۱۳۵۳۶۵۳۵۵

۱۳۴

کوچ گستر اندیشه

اتریش – فنلاند

۰۲۱ ۸۸۶۹۸۸۹۴

۱۳۵

کوثر فردای سپاهان

سوئیس –انگلستان – فرانسه

۰۳۱۱۲۳۶۱۲۷۳

۱۳۶

گذرگاه علم واندیشه

هندوستان– آلمان

۰۲۱ ۲۲۲۲۷۵۹۷

۱۳۷

گروه آموزشی پردیس آریانا

چین و امریکا

۰۲۱ ۲۲۵۵۲۶۳۱

۱۳۸

گوهر اندیشان قلم

ترکیه – مالزی – کانادا

۰۴۱۳۳۳۰۷۴۳۶

۱۳۹

مدرسان نوین تهران

مالزی – چین

۰۲۱ ۲۲۷۰۲۴۷۲

۱۴۰

مدیریت مشاوره آریا

استرالیا- نیوزیلند

۰۲۱ ۸۸۲۴۰۴۴۵

۱۴۱

گسترش دانش کسری

کانادا- آمریکا

۰۲۱ ۲۲۰۲۲۸۲۲

۱۴۲

مشاوران برتر نامی آپادانا

استرالیا-آلمان

۰۵۱۳۸۴۶۰۲۳۱

۱۴۳

مشاور بین الملل اعزام اعتماد ایرانیان

اسکاتلند – کانادا

۰۲۱ ۲۲۰۰۳۱۹۰

۱۴۴

ویستا توسعه  امیر کبیر

اسکاتلند – اسلوونی

۰۲۱ ۸۸۷۸۰۱۵۴

۱۴۵

مشاورین تحصیلی فرناس

ایرلند شمالی – کانادا

۰۲۱ ۸۸۰۶۰۵۵۵

۱۴۶

مشاورین یاران کاوشگر

استرالیا –نیوزیلند

۰۲۱ ۸۸۶۴۱۵۱۸

۱۴۷

مدیریت کیان اندیشه

مجارستان – ترکیه- قبرس

۰۲۱ ۲۲۲۵۶۵۰۸

۱۴۸

نادین کاوش کوشیار

اتریش – ایتالیا – بلاروس

۰۵۱۳۷۶۶۲۳۶۴

۱۴۹

نگین مهاجر آسیا

انگلستان–اتریش- مالزی

۰۷۱۳ ۶۳۶۴۱۵۶

۱۵۰

نهضت پیشگام پاسارگارد

مالزی -کره جنوبی

۰۲۱ ۶۶۹۴۱۶۴۷

۱۵۱

وزین دانش سپاهان

مالزی- اسپانیا – آلمان

۰۳۱۳ ۲۲۲۸۹۱۸

۱۵۲

همای دانش ایرانیان

اسپانیا– قبرس

۰۲۱ ۴۴۰۷۹۹۳۴

۱۵۳

هودج مهاجر

کانادا – مجارستان – ولز

۰۲۱ ۶۶۱۲۶۵۹۱

۱۵۴

یگانه سفیران دانش

ایتالیا و آلمان

۰۲۱ ۲۲۶۶۵۰۷۰

۱۵۵

موسسه اعزام دانشجو بین المللی طبا علم

جمهوری آذربایجان – ترکیه

۰۴۱ ۳۳۳۳۶۰۰۸

 افزودن دیدگاه: